Posted on

Veldonderzoek Ter Idzard

Ik volg momenteel deze cursus Cultuurlandschappen van Noord Nederland en ben daardoor alert op sporen in het landschap.

Afgelopen pinkstermaandag zag ik dit bij mij in de buurt (Ter Idzard, veenlandschap, GPS: 52.901221,6.036112 Google Maps) en had ik zo maar 2 ijstijden en 150.000 jaar historie in beeld!:

 

De eigenaar van dit weiland wil dit gedeelte ophogen door er extra zand in te storten. Deze strook is nl eerder afgegraven en daardoor nu vaak erg nat.
 
Aan de linkerkant is een klassiek bodemprofiel te zien van een veenlandschap:
 
 
 
met duidelijk wat steengruis in de keileemlaag uit de voorlaatste ijstijd en geel dekzand uit de laatste ijstijd
 
Aan de rechterkant was duidelijk eerder gegraven, zoals de eigenaar ook vertelde. Hier zaten de bodemlagen vreemd door elkaar.
 
Veen met grassporen ingeklemd tussen 2 lagen keileem ?!