Portfolio

Sinds 2008 werk ik als freelancer. Ik heb gewerkt aan de volgende projecten:

Kennisbank Ruimteschepper
Duur: juni 2012 – heden
Klant: Ruimteschepper
Rol: Deelnemer, kennisdeler en adviseur
Werkzaamheden: Meedenken tijdens brainstormsessies en productevaluaties voor een kennisbank t.b.v. het Kenniscentrum van Ruimteschepper. 

Inleiding Systeemontwikkeling GIS
Duur: april 2012 – heden
Klant: Geo-ICT Opleidingen
Locatie: Apeldoorn
Rol: Docent
Werkzaamheden: Ontwerpen en maken van vakinhoud en lesgeven en begeleiden practicum met PostGIS, QuantumGIS en Python. Inrichten pilot GIO Leerplaza met Elektronische Leeromgeving (ELO) Moodle. 

MijnEduzon
Duur: februari 2012 – heden
Klant: Eduzon
Locatie: Wolvega
Rol: Adviseur, informatieanalist, functioneel systeemontwerper
Werkzaamheden: Analyseren werkproces en schrijven van functionele specificaties voor een beveiligd electronisch cliëntendossier en online berichtenplatform. Testcoördinator tijdens testfase MijnEduzon.

Mart Lenis
Duur: oktober – december 2011
Klant: Mart Lenis Bouwmanagement & advies
Locatie: Wolvega
Rol: Adviseur, systeembeheerder
Werkzaamheden: Inrichten Apple iMac, iPad, NAS en Amazon S3 voor het delen van data en backuppen op NAS en in de Cloud.

Website Sint Franciscusschool Wolvega
Duur: 2011 – heden
Klant: Sint Franciscusschool Wolvega
Locatie: Wolvega
Rol: webmaster
Werkzaamheden: verbeteren en uitbreiden van de website www.stfranciscusschool-wolvega.nl met Joomla.

Scada/DMS
Duur:  oktober 2009 – juli 2011
Klant: Enexis
Locatie: Rosmalen en Zwolle
Rol: senior Smallworld ontwikkelaar
Werkzaamheden: Ik heb de exportmodule gebouwd waarmee Enexis gegevens uit GEN (Smallworld) naar het Scada/DMS-systeem PSI kan sturen. De export vindt plaats via een Oracle tussendatabase. Daarnaast heb ik de GUI ontworpen en gebouwd voor de beheerapplicatie ‘Scada Beheer’ in GEN (Smallworld).

Excel Competentiescans
Duur: 2010 – 2011
Klant: Brandweeracademie, onderdeel van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV)
Locatie: Arnhem
Rol: Excel-ontwikkelaar
Werkzaamheden: het maken van Excelsheets waarmee de Brandweeracademie de competenties kan meten van bevelvoerders en (hoofd) officieren van dienst bij de brandweer
Lees meer…

Website Lonnie Blunder
Duur: 2009 – 2010
Klant: Lonnie Blunder
Locatie: Wolvega
Rol: webmaster
Werkzaamheden: ontwerp en bouw van de website www.lonnieblunder.com met WordPress en Artisteer.

GEN Onderhoud
Duur: Mei 2009 – oktober 2009
Klant: Enexis
Locatie: Rosmalen The Netherlands
Rol: senior Smallworld Developer
Werkzaamheden: Bouwen van diverse kleine functionele uitbreidingen van GEN

Website Platform Lokale Agenda 21
Duur: 2009
Klant: Platform Lokale Agenda 21
Locatie: Wolvega
Rol: webmaster
Werkzaamheden: als vrijwilliger ontwerp en bouw van de website www.la21weststellingwerf.nl met WordPress.

Website Zand, Zeep en Soda
Duur: 2009
Klant: Zand, Zeep en Soda
Locatie: Wolvega
Rol: webmaster
Werkzaamheden: ontwerp en bouw van de eerste versie van website www.zandzeepensoda.com met Apple iWeb. Site is nu in eigen beheer van Zand, Zeep en Soda.

Website Gertrud van Leeuwen MVO Advies
Duur: 2009
Klant: Gertrud van Leeuwen MVO Advies
Locatie: Wolvega
Rol: webmaster
Werkzaamheden: ontwerp en bouw van de website www.gertrudvanleeuwen.nl met Apple iWeb.

ILS Viewer
Duur: Maart 2008 – Mei 2009
Klant: Essent / Enexis
Locatie: Den Bosch, Rosmalen
Rol:  senior Smallworld developer

Door middel van globale functionele specificaties en prototyping bouwen van de ILS Viewer. De ILS Viewer is een Smallworld applicatie waarmee gebruikers op een tablet PC de ligging en netlogica van het laagspannings- en openbare verlichtingsnet kunnen raadplegen.
Lees meer…