Posted on

Veldonderzoek Ter Idzard

Ik volg momenteel deze cursus Cultuurlandschappen van Noord Nederland en ben daardoor alert op sporen in het landschap.

Afgelopen pinkstermaandag zag ik dit bij mij in de buurt (Ter Idzard, veenlandschap, GPS: 52.901221,6.036112 Google Maps) en had ik zo maar 2 ijstijden en 150.000 jaar historie in beeld!:

 

De eigenaar van dit weiland wil dit gedeelte ophogen door er extra zand in te storten. Deze strook is nl eerder afgegraven en daardoor nu vaak erg nat.
 
Aan de linkerkant is een klassiek bodemprofiel te zien van een veenlandschap:
 
 
 
met duidelijk wat steengruis in de keileemlaag uit de voorlaatste ijstijd en geel dekzand uit de laatste ijstijd
 
Aan de rechterkant was duidelijk eerder gegraven, zoals de eigenaar ook vertelde. Hier zaten de bodemlagen vreemd door elkaar.
 
Veen met grassporen ingeklemd tussen 2 lagen keileem ?!
 
Posted on

Tussenstand onderzoek Open Data

Vandaag heb ik gesolliciteerd naar een opdracht over Open Data. Ik noem in mijn sollicitatie deze blog als referentie. Hoogste tijd dus om te tussenstand te rapporteren. Ik heb mijn aantekeningen in deze (XHTML) en deze (Java) mindmap gezet. Wat vooral opvalt, is de veelheid aan interessante aspecten die ik in een workshop zou kunnen behandelen. Het zou mooi zijn als ik een aantal aspecten bij deze opdracht in de praktijk kan toepassen!

 

Posted on

Weird Clouds

sky-91_small

Als eigenaar van Smiling Sky met een wolk in het logo ben ik natuurlijk speciaal geïnteresseerd in bijzondere wolkenpartijen. Er zijn diverse sites waar cloud spotters hun foto’s delen. Deze vond ik vandaag. Bekijk vooral alle 100 foto’s. De mooiste staan aan het eind..

Posted on

Happiness is the key to life

Via deze tweet van Jan Bommerez kwam ik een mooie uitspraak van John Lennon tegen:

When I was a small boy, my mother told me happiness was the key to life. When later in school they asked me what I wanted to be when I grew up, I said ‘I wanna be happy’. They told me I didn’t understand the assignment and I told them they didn’t understand life – John Lennon

Moet op mijn site ‘Smiling Sky – Happy Cloud Solutions’ natuurlijk een mooi plekje krijgen.

Posted on

‘Personal Cloud’ to Replace PC by 2014, Says Gartner

Vandaag interessante blogpost gelezen met 5 megatrends over een ‘cloud-happy future’. Dit is ongeveer wat ik Steve Jobs ook heb horen beweren bij de introductie van iCloud. De PC (of Mac) als personal hub voor al je mobiele apparaten gaat vervangen worden door de personal cloud. Ik ga mij serieus bezinnen op de bedrijfsstrategie voor Smiling Sky. Zo’n naam is te mooi om niets mee te doen op het gebied van cloud computing. Ik heb de subtitel al klaar: ‘Smiling Sky, Happy Cloud Solutions’.

Posted on

From CMS to DMS: C is for Content, D is for Data

Vandaag een interessante blogpost gevonden met een bespiegeling over een Data Management Systeem en verwijzingen naar sites die dit in meer of mindere mate zijn. Kijk maar eens op ‘CKAN, the world’s leading open-source data portal platform’ en ‘ScraperWiki, a community of programmers sifting information to give you the edge’. Daar wil ik meer van weten!

Posted on

Vermenigvuldigen door te delen

Om te beginnen ga ik bij mijzelf te rade waarom ik geïnteresseerd ben in Open Data. Het heeft te maken met het fascinerend verschijnsel dat je kunt vermenigvuldigen door te delen. Deze bekende kreet uit de wereld van de Social Media betekent dat door simpelweg iets te delen met een ander er meerwaarde kan ontstaan bij zowel de gever als de ontvanger. Door te delen creëer je de mogelijkheid tot het ontstaan van win-win-situaties. Bekend uit de spiritualiteit: je kunt alleen maar ontvangen door te geven. Het is goed voor je karma om te geven. Maar geldt dit ook voor overheidsinstellingen, of keiharde commerciele bedrijven? Uiteindelijk wel, denk ik. En hoe dit principe dan werkt bij Open Data, als we met beide voeten in de klei staan, daar hoop ik in mijn zoektocht antwoorden op te vinden.

Een andere zienswijze die mij ook intrigeert, is dat het beschikbaar stellen van data niet op zich zelf een doel dient, maar dat er indirect juist mooie dingen door ontstaan. Van een afstand bekeken zie je op verschillende plaatsen open data in allerlei vormen beschikbaar komen, wat een chaotische indruk geeft. Maar na verloop van tijd ontstaan in die chaos vanzelf patronen, ontstaan er standaarden, komen er verrassende toepassingen en komt er zo een bepaalde mate van orde in de chaos. Dit verschijnsel staat bekend als ‘chaorde‘ en vind ik fascinerend om te zien. De hele wereld om ons heen bestaat namelijk uit chaorde: de natuur, organisaties, internet en ook in mijn huis met 7 bewoners. Zaai chaos en je zult orde oogsten.

Posted on

Share your learning curve

Enkele weken geleden zag ik deze presentatie van Joris Luyendijk op TEDx. De presentatie gaat over het nut van het delen van je leercurve wanneer je een nieuw onderwerp induikt. Joris is de voor hem onbekende bankwereld ingedoken. Ik ga de wereld van de Open Data induiken. Ik duik in de Open Data vanuit nieuwsgierigheid en met het doel workshops te geven voor het Kenniscentrum van Ruimteschepper over Open Data en een vaag idee voor een mobiele app  die iets doet met Open Data. Ik wil regelmatig verslag doen van mijn reis in de wereld van de Open Data. Dit om mijn eigen bevindingen te structureren en te delen met de buitenwereld en zo uit te nodigen voor commentaar.