Posted on

Share your learning curve

Enkele weken geleden zag ik deze presentatie van Joris Luyendijk op TEDx. De presentatie gaat over het nut van het delen van je leercurve wanneer je een nieuw onderwerp induikt. Joris is de voor hem onbekende bankwereld ingedoken. Ik ga de wereld van de Open Data induiken. Ik duik in de Open Data vanuit nieuwsgierigheid en met het doel workshops te geven voor het Kenniscentrum van Ruimteschepper over Open Data en een vaag idee voor een mobiele app  die iets doet met Open Data. Ik wil regelmatig verslag doen van mijn reis in de wereld van de Open Data. Dit om mijn eigen bevindingen te structureren en te delen met de buitenwereld en zo uit te nodigen voor commentaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *